CSI4*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*
11. bis 14.07.2024
Valkenswaard
Ausschreibung:
CSI4*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*
more FEI Show Details
Homepage: - - -
Meldestelle: longinestiming.com
OEPS Int. Kalender
WEITERE TURNIERE
22. - 25.08. CSI5*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*
08. - 11.08. CSI4*, CSI2*, CSIY-A, CSIJ-A, CSICh-A, CSIP
25. - 28.07. CSI4*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*
11. - 14.07. CSI4*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*
09. - 12.05. CSI2*, CSIY-A, CSIJ-A, CSICh-A, CSIP
28.09. - 01.10. CSIYH1*, CSIYH1*, CSIYH2*, CSIYH2* incl. 8yo
17. - 20.08. CSI5*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*
03. - 06.08. CSI2*, CSIY-A, CSIJ-A, CSICh-A, CSIP
28. - 30.07. CSI2*, CSI4*, CSI1*, CSIYH1*
17. - 18.07. CSI1*
14. - 16.07. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
07. - 09.07. CSI4*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*
26. - 28.08. CSI5*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*
05. - 07.08. CSI2* Open, CSIY-A, CSIJ-A, CSICh-A, CSIU25-A, CSIP
29. - 31.07. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSI4*
15. - 17.07. CSI5*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*
07. - 10.07. CSI4*, CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
09. - 12.06. CAI3*-H4 WCupQ, CAI3*-H2
20. - 22.08. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*, CSI5*
06. - 08.08. CSIU25-A, CSIY-A, CSIJ-A, CSICh-A, CSIP
28.07. - 01.08. CAI3*-H2, CAIO4*-H4 WCupQ
16. - 18.07. CSI4*, CSI2*, CSIYH1*, CSI1*
08. - 11.07. CSI5*, CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
04. - 06.06. CSI5*, CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
07. - 09.05. CSIYH1*, CSI2*, CSI1*, CSI4*
07. - 11.10. CH-M-A 4
10. - 13.09. CSI2* , CSI5* - GCT , CSIYH1*
04. - 06.09. CSI2* , CSIYH1*
28. - 30.08. CSICh-A , CSIJ-A , CSIP , CSIU25-A , CSIY-A
15. - 19.07. CAI3*-H2 , CAI3*-H4 WCupQ , CAIO4*-H4 WCupQ
11. - 13.08. CSI1* Designated Olympic Qualifier for Group G
09. - 11.08. CSI1*, CSI2*, CSI5* GCT/GCL, CSIYH1*
19. - 21.07. CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIU25-A, CSIY-A
15. - 17.07. CSI2*, CSIV-B, CSIYH2* incl. 8yo
29.05. - 02.06. CAI3*-H2, CAIO4*-H4 WCupQ
20. - 22.05. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
13. - 15.05. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
06. - 08.05. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
09. - 12.08. CSI1*, CSI2*, CSI5* GCT/GCL, CSIYH1*
20. - 22.07. CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIU25-A, CSIY-A
16. - 18.07. CSIV-B , CSIYH2*
23. - 27.05. CAI3*-H2, CAIO4*-H4 WCupQ
21. - 23.05. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
14. - 16.05. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
10. - 13.08. CSI1*, CSI2*, CSI5* GCT/GCL, CSIYH1*
21. - 23.07. CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIU25-A, CSIY-A
17. - 19.07. CSIYH2* incl. 8yo
08. - 11.06. CAI3*-H2, CAI3*-H4 WCupQ
15. - 17.05. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
08. - 10.05. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
04. - 07.08. CSI1*, CSI2*, CSI5* GCT, CSIYH1*
15. - 17.07. CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIU25-A, CSIY-A
11. - 13.07. CSIYH2* incl. 8yo
16. - 18.05. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
09. - 11.05. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*
28.04. - 01.05. CAI3*-H2, CAI3*-H4 WCupQ
13. - 16.08. CSI1* , CSI2* , CSI5* GCT (Horses entered for CH-EU-S cannot do CSI5*) , CSIYH1*
Global Champions Tour 2015